Groep 2 -  Voor hen die onzeker zijn
 

Deze categorie hoort bij het vijfde Chakra, het keelcentrum, dat staat voor communicatie en creativiteit, begrip en mededogen.

 

Bachbloesem Gemoedstoestanden Positieve gevoelens
05 Cerato Je eigen goedmoedigheid wordt gemakkelijk uitgebuit, moeilijke nee kunnen zeggen.
Twijfelen aan eigen bekwaamheid, gebrek aan vertrouwen op eigen intu´tie.
Vertrouwen op zichzelf, de eigen innerlijke wijsheid, op het eigen oordeel aanvoelen.
12 Gentian Scepsis, twijfel, zorgelijk, gemakkelijk ontmoedigd, ontmoediging depressie van bekende oorsprong. In iedere situatie twijfel en onzekerheid. Vertrouwen en weerbaarheid bij tegenslagen.
13 Gorse Vertwijfeling viert hoogtij, hopeloosheid, golven van wanhoop, verloren vertrouwen, gelatenheid, berusting, gebrek aan ambitie, het heeft toch geen zin. Hoop en kracht om te blijven zoeken.
17 Hornbeam Vermoeidheid, geestelijke en lichamelijke uitputting.
Zwakheid in de dagelijkse uitdagingen.
Weer op gang komen, er weer zin in krijgen, pit.
28 Sclerantus Wisselende lichamelijke klachten, besluitloosheid, onrust, van het ene in het andere, moeilijk keuzes maken,
onzekerheid, wisselende stemmingen onstandvastigheid, aarzeling.
Beslistheid, eenduidig.
36 Wild Oat Ambities hebben vaag karakter, ontevredenheid is aanwezig, rusteloos, onzekerheid, moedeloosheid ontevredenheid, te veel mogelijkheden.
Onzekerheid bij het vinden van je levenspad.
Doelgericht ambities/roeping volgen, weten wat men wil doen in het leven.