Groep 5 -  Overgevoelig voor invloeden en ideeŰn
 

Het vierde Chakra, gelegen in de hartstreek, het hartcentrum, staat voor liefde, hogere gevoelens, dienstbaarheid en sympathie.

 

Bachbloesem Gemoedstoestanden Positieve gevoelens
01 Agrimonie Innerlijke onrust en gedachten verbergend achter een fašade van vrolijkheid en zorgeloosheid. Vermijdingsgedrag, geestelijke kwelling geheim gehouden,  schijnbare opgewektheid. Vermogen om conflicten en confrontaties aan te gaan, uiten van werkelijke gevoelens.
04 Centaury Je eigen goedmoedigheid wordt gemakkelijk uitgebuit, moeilijke nee kunnen zeggen, be´nvloedbaarheid, zwakke wil, gewillige dienaren.
Een overdreven kinderlijk hart hebben.
Anderen van dienst zijn zonder eigen behoeften te ontkennen, opkomen voor jezelf.
15 Holly Wantrouwen, afgunst, eenzaamheid, jaloezie, haat, achterdocht.
Lijden onder negatieve ideeŰn.
Stelt het hart open, in staat te geven, liefdevol, tolerant.
33 Walnut Tijdelijk gevoel van onzekerheid en onevenwichtigheid, be´nvloedbaarheid overgevoeligheid voor gewoonten en denkbeelden van anderen.
Gebrek aan wilskracht om te slagen.
Standvastigheid, onafhankelijkheid, helpt oude banden verbreken, helpt aanpassen aan nieuwe situaties.