Groep 4 -  Alleen voelen, eenzaamheid
 

Deze kleine groep hoort bij het krooncentrum, het zevende Chakra, en wordt in verband gebracht met het denken, de bron, goddelijke wil, de kosmische schakel, kennis en inzicht.

 

Bachbloesem Gemoedstoestanden Positieve gevoelens
14 Heather Afhankelijkheid, bestaansrecht bevestigd willen zien, egocentriciteit, eenzaamheid, zelfbeklag, eigenbelang voorop, bezorgdheid over zichzelf.
Niet alleen kunnen zijn.
Altru´sme, naar anderen luisteren, invoelingsvermogen.
18 Impatiens Ongeduldig, snel ge´rriteerd, snelle reacties, in eigen tempo willen werken en denken, spanning.
Eenzaamheid door ongeduld.
Ontspannen, verdraagzaam, zachtmoedig voor anderen, geduld.
34 Water Violet Innerlijke gereserveerdheid, afstandelijkheid, isolement, trots.
Zelf gekozen eenzaamheid.
Bekwaamheden in dienst van anderen stellen, emoties toestaan, contact.