Wat is Reflexologie?

Reflexologie is een boeiende verkenning en een dankbare methode om mensen bij te staan in hun gezondheid.

Voeten en handen
 

Al 5000 jaar geleden was men in India en China bekend met een behandeling die werkt met drukpunten. Deze behandeling raakte echter weer in de vergetelheid.

Voeten en handen hebben voor het lichaam een speciale betekenis. Voeten nemen waar wat er onder de voeten gebeurt, net zo goed als dat handen waar nemen wat er in de handpalm gebeurt.

Voeten en handen maken het ons niet alleen mogelijk op dreigend gevaar te reageren, maar ze gebruiken zelf ook heel veel energie om zelf aan allerlei dagelijkse eisen te kunnen voldoen. Dit zorgt ervoor, dat de handen en voeten een speciale band hebben met het lichaam. Vanwege deze speciale band doen ze dienst als interactiemiddel ten aanzien van spanning en energiegebruik in het gehele lichaam.

Wat kunnen we er mee?

Ieder mens heeft de mogelijkheid om via handen en voeten met het hele lichaam te communiceren.

Deze speciale band kan worden gebruikt om:

  • Spanningen te verminderen,
  • Energie te besparen’,
  • Het lichaamsbewustzijn te vergroten.

De mogelijkheid tot interactie kan de gelegenheid bieden om baas over het eigen lichaam te worden.

Door deze interactie is het mogelijk de energiebronnen van het lichaam efficiënter te gebruiken. In wezen gaat het hier om het basisprincipe van ‘zelfhulp’

Opheffen blokkades

Reflextherapie is een bijzonder effectieve vorm van hand en voetmassages. Zij gaat er van uit, dat bepaalde punten op de handen en voeten corresponderen met een zeker orgaan in het lichaam en via energiekanalen daar ook mee verbonden zijn. Energiekanalen kunnen  worden geblokkeerd bij ziekte en/of gebrek aan evenwicht in het lichaam. De therapie probeert de blokkades op te heffen, waardoor de energie weer goed kan stromen door het lichaam.
Spiegel

De voeten kunnen gezien worden als de spiegel van het lichaam. De rechtervoet weerspiegelt de rechterhelft van het lichaam. Terwijl de linkervoet de linkerhelft van het lichaam weerspiegelt. Ziekten en opkomende ziekten, zijn te herkennen doordat de desbetreffende reflexpunten gevoeliger worden.
Door bepaalde massagetechnieken wordt het lichaam in staat gesteld om zijn eigen enorme vermogens te optimaliseren om zichzelf te genezen en ziektes te voorkomen.