Wie kan er pendelen?

Ieder persoon kan pendelen, het is een gedeelte van zijn geboorterechten, alleen zal de aanleg van de één veel groter zijn dan van de ander. Wij hebben allemaal prachtige gaven meegekregen, maar bij de ene persoon zullen deze gaven nooit gebruikt worden, tenzij ze bij een ander tot iets bijzonders uitgroeien.

Wij zijn allemaal in staat om mits de nodige kennis, begeleiding en concentratie aanwezig is, de pendel met goed resultaat te hanteren. Dit ter verruiming van onze mogelijkheden, als aanvulling op onze kennis en voor een beter begrip van onszelf en onze medemensen. Over de hele wereld zijn pendelproeven onder streng wetenschappelijke controles uitgevoerd en het aantal successen lag hoger dan de toevalskansen, zodat men toch wel moet toegeven dat aan paranormale gevoeligheden niet meer getwijfeld kan worden.
Gebruik van de pendel

Elk mens staat in verbinding met de kosmos en de aarde door zijn antennes: de handen, vingers, armen en voeten. Ons lichaam is het voertuig waarin kennis en mogelijkheden gevat kunnen worden, die vorm krijgen door het gebruik van de pendel. Via de pendel kunnen alle vragen beantwoord worden als we op een positieve en degelijke manier leren gebruik te maken van alle mogelijkheden tussen hemel en aarde. Het pendelen staat in dienst van een zuivere instelling.

Pendelcursus

Regelmatig worden er pendelcursussen gegeven.
Bij deze cursus wordt informatie gegeven over hoe een pendel werkt, hoe ermee om te gaan en er worden pendeloefeningen gegeven. Zie de cursusagenda voor meer informatie.