Spiritueel

titel  omschrijving
Wij groeiden, en de dood scheidde ons niet<br>Schollaart, M.
Wij groeiden, en de dood scheidde ons niet
Schollaart, M.

Bijna vier jaar geleden werd Marleen Schollaart (1956) weduwe. Ze woonde samen met een Marokkaanse man, Mo. Hoewel haar man lijfelijk niet meer bij haar is, voelt ze zijn nabijheid elke dag. Mo hielp haar om haar ontroerende levensverhaal op papier te zetten.
Veel meer mensen voelen zo'n contact met een overleden dierbare maar durven hier niet over te praten uit angst voor negatieve reacties uit de omgeving. Marleen breekt dit beperkende gevoel open, wat kan helpen bij de verwerking van zo'n overlijden.
Haar boek bevat zinvolle boodschappen voor mensen die verdriet moeten verwerken. Ook beschrijft ze ervaringen die kunnen helpen om te accepteren wat er is. Kun je uit je slachtofferrol komen, kun je je leven na zo'n verlies weer een andere, positieve wending geven? In het laatste hoofdstuk analyseert Marleen haar levensopdracht bezien vanuit de astrologie. Hierbij maakt ze onder andere gebruik van de spirituele punten, zoals de Maansknopen, Zwarte Maan en Zwarte Zon.
Het zijn de ervaringen van Marleen en Mo. Ik geloof zeker dat zij dit boek samen hebben geschreven. Ik wil jullie zeggen: `Marleen en Mo, dank jullie wel, omdat ik door jullie boek ook weer heb kunnen groeien.' (Rina Akkermans)
Contact met je gids<br>Sanaya Roman
Contact met je gids
Sanaya Roman
Channelen is een vorm van geleide meditatie waarbij men in contact kan komen met gidsen, wezens uit een normaal onzichtbare wereld. Deze gidsen kunnen ons boodschappen doorgeven en helpen. Dit boek is te zien als een cursus 'Channelen'. Na een inhoudsopgave is er een voorwoord en een beschrijving wat onder channelen wordt verstaan en wat men hiermee kan bereiken. Daarna vertellen de auteurs over hun waargenomen gidsen, Orin en DaBen, die het initiatief tot deze cursus hebben genomen en de inhoud hebben doorgegeven en vervolgens komen de hoofdstukken aan bod: introductie, openen om te channelen, verhalen over het je openen om te channelen en dit verder ontwikkelen. Naast informatie bevat het boek ook oefeningen die zelfstandig gedaan kunnen worden, hoewel het oefenen en het ermee bezig zijn in het begin onder leiding kan worden gedaan van iemand die ervaring heeft met deze methode. Tot slot vermelding van vijf boeken van dezelfde uitgever die als aanvulling gezien kunnen worden op dit werk. Het boek is niet ge´llustreerd, maar ziet er zeer verzorgd uit. De doorgegeven informatie van Orin en DaBen is cursief gedrukt. Brede bladspiegel. Wit omslag met een paars-gele afbeelding van een stralenkrans.
Leven in vreugde<br>Sanaya Roman
Leven in vreugde
Sanaya Roman
De inhoud van dit boek is via 'channeling' tot de auteur gekomen. In dit geval stelde ze zich als 'kanaal' beschikbaar voor boodschappen van 'meesterleraar Orin'. Zijn wijze adviezen betreffen de mogelijke verandering van een bestaan vol onmacht, somberheid, afhankelijkheid en (ook innerlijk) conflict in een leven gevuld met kracht, vreugde, vrijheid en (ook innerlijke) vrede. Het draait dus om het transformeren van het negatieve tot het positieve. Mocht dit 'zwaar' klinken: de toon van de teksten is licht en prettig, de 'eenvoud' van het boek maakt het makkelijk leesbaar. Het bevat, misschien wel wat erg beknopt, bijzonder waardevolle informatie, o.a. over zelfwaardering, herkenning van (vaak elkaar tegenwerkende) 'delen' in de persoon, een daarboven uitstijgend 'hoger zelf', bereikbaar via dis-identificatie, over de werking van affirmaties, en de helende kracht van de liefde en het licht. Elk van de 19 (korte) hoofdstukken van dit - de lezer ongetwijfeld aansprekende - boek wordt besloten met een aantal 'speelse oefeningen', die zeker als 'eye-openers' kunnen fungeren.
Overvloed<br>Sanaya Roman
Overvloed
Sanaya Roman
Dit via gene zijde gechannelde boek zegt een cursus te zijn in het creŰren van overvloed in het leven van de koper. De mens zou voornamelijk door onbewuste angsten en schuldgevoel een negatieve houding ontwikkelen waardoor de toevloed van rijkdom belemmerd wordt. Magische oefeningen en cursief gezette affirmaties kunnen de psyche hersenspoelen. Gedachten creŰren de werkelijkheid en wonderen. Alsnog falen is daarna eigen schuld en succes dus geheel eigen verdienste. Rijk zijn, magnetisch Geld en de Juiste Contacten scheppen, is ook Goed zijn, suggereert de schrijfster. In een simpele Californische yuppen-schrijfstijl krijgen we voorbeelden aangereikt van hoe beperkende overtuigingen los te laten, je te verbinden met astrale krachten en een hoger bewustzijn en innerlijk meesterschap te creŰren dat boven ons onvolwassen overlevingsgedrag uitstijgt. Je moet leren te doen waar je van houdt. Veel hoofdstukken eindigen met een overzichtelijk werkblad. In het algemeen wordt helaas steeds meer van hetzelfde aangeboden. Grote letter, veel wit. Achterin adressen van de Vreugde & Geluk Club, waar nadere cursussen worden gegeven. Witte omslag met tekening van blauwe fontein.
Kracht door bewustwording<br>Sanaya Roman
Kracht door bewustwording
Sanaya Roman
Een niet verder gedefinieerde leraar Orin geeft in dit boek via het vrouwelijk channel Roman een aantal aanwijzingen voor het ontwikkelen van bijv. intu´tie en telepathie en van een positieve levenshouding. Het betreft hier een typisch 'Hoe word ik een ander, beter mens'-boek zonder enerzijds enige oorspronkelijkheid, maar anderzijds zonder enige domheid. Het bevat vˇˇr alles niet verplichtende, niet onredelijke, maar wat zoetelijke spiritualiteit. Het lijkt qua sfeer wat op Reiki, maar is minder concreet, en lijkt mij dan ook vooral geschikt voor eenvoudige, jonge mensen, die nog met deze, vele malen herhaalde clichÚs uit de voeten kunnen. Elk hoofdstuk sluit af met enkele 'Speelse oefeningen'. Vriendelijke omslag, prettige letter. Belangrijke uitspraken zijn in een grotere, schuine letter gedrukt.
Groeien naar spiritueel inzicht<br>Sanaya Roman
Groeien naar spiritueel inzicht
Sanaya Roman
Wie ben ik? Waarom ben ik hier? Wat is mijn opdracht op deze aarde? Vragen waarmee velen van ons rondlopen. Dit boek geeft je een richting aan waarin je kunt zoeken om het antwoord te vinden. Groeien naar spiritueel inzicht reikt het gereedschap aan waarmee je de sluier, van de illusie kunt doorbreken, de waarheid kunt zien, je bewustzijn kunt verruimen, je hart open kunt stellen en op een liefdevollere manier met jezelf kunt leren omgaan. Groeien naar spiritueel inzicht geeft aan hoe je tot betere relaties met anderen kunt komen, hoe je je wil op de goede manier kunt gebruiken, hoe je je open kunt stellen voor anderen en kunt werken met je 'hoger zelf'. Je kunt zo een bron van licht worden en, door de wereld te dienen, groeien. Groeien naar spiritueel inzicht leert je hoe je in het dagelijks leven je 'hoger zelf' kunt zijn, hoe je voor jezelf een beeld kunt maken van je levensopdracht en hoe je duidelijkheid kunt krijgen over wat je snel en gemakkelijk kunt bereiken.
Liefde van de ziel<br>Sanaya Roman
Liefde van de ziel
Sanaya Roman
Dit is een via contact met het tijdloze lichtwezen Orin geschreven boek waaruit te leren is hoe de door Orin genoemde drie hartcentra te doen ontwaken en ze te laten samenwerken om zo de transmissies van de lichtwezens - niet verder omschreven - te kunnen ontvangen, en je ziel - evenmin gedefinieerd - te ontdekken, waarna het gebruikelijke proces van geestelijke rijping en communicatie met de medemens kan beginnen. Kennelijk bestaat voor deze gedachte-trend die ook middels cursussen en studiegroepen verbreid wordt, de nodige belangstelling (Romans eerste boek is in zijn vijfde druk). Het lijkt echter onmogelijk zulke fraaie, zweverige gedachten te concretiseren, temeer omdat niet uit de doeken wordt gedaan hoe men dat zou moeten doen. Een onverplichtende, bijna onstuitbare reeks van spirituele open deuren. Als alle Ankh-boeken verzorgd uitgegeven.
Gidsen gids<br>Liza M. Wiemer
Gidsen gids
Liza M. Wiemer
Steeds meer mensen ervaren dat er meer is tussen hemel en aarde en dat ze begeleid worden door engelen als spirituele, door God gezonden gidsen. De schrijfster kwam in contact met een geleidegids, die zich voorstelde als Wil, met wie ze regelmatig communiceert en aan wie ze veel steun heeft. Deze contacten hebben haar spirituele leven verrijkt. Nadat ze dit zelf als iets zeer belangrijks heeft ervaren, heeft ze ook anderen in haar omgeving de weg gewezen om in een gemoedstoestand te komen om ook met gidsen in contact te kunnen komen. Na een beschrijving van haar eigen ervaringen legt ze uit wat de filosofie is en geeft ze veel adviezen om goed met de gids te communiceren waarbij ze ook weer door Wil wordt begeleid. Dit met voorbeelden en oefeningen. Tot slot richtlijnen en een literatuurlijst van Amerikaanse boeken en daarna enkele aanbevolen Nederlandse met een aanvullend onderwerp. Het boek ziet er verzorgd uit. Het zal mensen aanspreken die zich willen openstellen voor spirituele contacten. De geplastificeerde kaft heeft de kleuren van een regenboog.
Werken met gidsen en engelen<br>White, R.
Werken met gidsen en engelen
White, R.
Het is met gidsen en engelen, als met geloof en liefde: je Úrvaart het en ßßnvaardt het dus, of je zegt er nee tegen. De ervaring leert dat er nog een grote groep mensen bestaat voor wie buitenzintuigelijke waarnemingen en andere werelden niet vanzelfsprekend zijn. Voor deze groep lijkt dit boek zeer bruikbaar. Via haar gids Gildas, die al ca. 40 jaar met haar communiceert, heeft zij niet alleen veel ervaring en kennis opgedaan inzake de betekenis van het buitennatuurlijke, maar is zij er tevens in geslaagd deze kennis - via 14 meditaties en visualisatieoefeningen - zo toegankelijk te maken dat men gidsen en engelen inderdaad leert kennen en met ze kan werken. White doet dit behoedzaam en verstrekt tussen dit alles door veel gegevens over bijv. typen van engelen, en over hoe zij er uitzien. Een verklarende woordenlijst en een goed register ronden dit sympathieke boekje af. Relevante omslag in milde kleuren, de oefeningen in een wat kleine letter.
Omgaan met Gidsen
Jan A. Kleyn
Velen binnen het spiritisme en vele paragnosten (waaronder de auteur) gaan uit van een onstoffelijke wereld, hoger dan deze materiŰle wereld, waarin geesten, hogere wezens, engelen, etc. wonen. Sommige geesten kunnen optreden als gids voor mensen op aarde. Ieder mens zou in feite ÚÚn of meer gidsen hebben. De auteur schrijft over contacten met dergelijke gidsen, wat ze doen (en wat ze niet doen), hoe ze behulpzaam zijn, etc.: hierbij wordt een aantal dialogen afgedrukt. Hij waarschuwt ook tegen verkeerd gebruik en verkeerde krachten (zoals 'zwarte gidsen', 'channeling', experimenten met bijv. glaasje draaien of oujabord, stemmen in je hoofd die opdrachten geven). Hij houdt een pleidooi om contacten met gidsen te leggen, doch geeft geen echte handreiking of methode. Het geheel, dat een esoterische levensfilosofie genoemd zou kunnen worden, leest boeiend. Toch blijft na lezing de vraag over naar het realiteitsgehalte van de gidsen, etc. Gezet in een dunne letter, fraai omslag.
Je Gids naar een vorig leven<br>Jan A. Kleyn
Je Gids naar een vorig leven
Jan A. Kleyn
Re´ncarnatie wordt, ondanks het controversiŰle beeld dat het oproept, door de ervaringen van velen niet meer gezien als een manier van geloven aan vorige levens, maar als een werkelijk beleven van herinneringen daaraan. Regressie is gericht op het herbeleven van dat verleden, in feite alle gebeurtenissen tussen toen en nu. In voorliggend boek schetst de auteur, van professie regressietherapeut, in het kort hoe hij in dit veldwerk is thuisgeraakt. Vanuit zijn eigen ondervinding en ontmoeting met zijn innerlijke gids stelt hij vragen aan zijn cliŰnten, waaronder kinderen, over hun gidsen zonder hen onder hypnose te brengen. Door visualisatie is de mens veelal in staat in contact te komen met zijn of haar gids. De innerlijke gids is een mens die momenteel niet is ge´ncarneerd en op etherisch niveau functioneert. De gids geeft slechts raad, geen opdrachten, want de mens beslist. Dat geldt ook voor maatschappelijke kwesties als orgaandonatie en euthanasie. De auteur heeft een kring van therapeuten (voorheen leerlingen) rond zich verzameld, die praktijkgevallen analyseert. Op transparante wijze worden ogenschijnlijk delicate zaken over het voetlicht gebracht. Een openhartig boek.
Uittredingen<br>Robert A. Monroe
Uittredingen
Robert A. Monroe
In 1958 had Robert Monroe, een Amerikaanse zakenman, voor het eerst ervaringen die zijn leven drastisch zouden veranderen. Hij bemerkte onverwacht dat bij, zonder dat te willen, zijn stoffelijke lichaam verliet om naar plaatsen te reizen, ver verwijderd van de stoffelijke en geestelijke werkelijkheid van zijn leven. Hij bevond zich dan ergens waar bij niet gebonden was door tijd en ruimte. De auteur beschrijft in dit boek zijn aanvankelijke weerstand tegen deze uittredingen, die spoedig in een verontrustende hoeveelheid beginnen voor te komen. Later ontdekt hij dat zulke ervaringen in de literatuur van het Oosten herhaaldelijk worden beschreven, waardoor zijn vrees iets vermindert. Monroe gaat zijn uittredingen steeds bewuster ervaren en krijgt ze langzamerhand geheel in de hand. Hij geeft een uiterst nauwkeurig verslag van wat hij meemaakt. Tijd, plaats en omstandigheden worden steeds exact genoteerd. Dit boek is een aangrijpend persoonlijk relaas van Monroe's avontuur in een onbekende wereld. Deze volledig gedocumenteerde authentieke geschiedenis daagt de lezer uit de grenzen te onderzoeken van ons stoffelijk universum en zich te bezinnen op het leven aan gene zijde. In dit boek staan duidelijke instructies voor een ieder die zelf op dit gebied experimenten wil doen. Voor de gevaren bij deze experimenten wordt herhaaldelijk gewaarschuwd. Allen al het kennisnemen van de inhoud van dit boek geeft echter een dimensie meer aan ons leven.
Astrale reizen<br>Robert A. Monroe
Astrale reizen
Robert A. Monroe
Monroe beschrijft zijn buitenlichamelijke ervaringen voor het eerst in Uittredingen experimenten buiten het lichaam, waarvan reeds zes drukken verschenen zijn. Zonder dat te willen, verlaat hij zijn stoffelijke lichaam en reist naar plaatsen, ver verwijderd van de stoffelijke en geestelijke werkelijkheid van zijn leven. Na meer dan tien jaar dieptepsychologisch en parapsychologisch onderzoek, beschrijft hij een geheel nieuwe en fascinerende reis een reis die ons verder brengt dan de bekende dimensies van het fysieke universum. In Astrale reizen maken we nader kennis met het Monroe Instituut voor Toegepaste wetenschappen. We zijn getuige van Hemi Sync: een opmerkelijk proces met geluidsgolven dat indrukwekkende invloeden heeft op de stadia van bewustzijn. Met behulp van dit door Monroe ontwikkelde programma blijken personen tot reizen door tijd en ruimte in staat. Door de hierdoor verkregen gegevens vanuit wetenschappelijk gezichtspunt te benaderen en beschrijven, wordt een levendig beeld geschetst van de fascinerende wereld van ons bewustzijn. Kunnen we ons lichaam verlaten? Wat is de relatie tussen de bijna dood-ervaringen? Kunnen we in de tijd achter- en vooruitgaan wanneer we ons buiten ons lichaam bevinden? Deze en andere vragen kunnen nu worden beantwoord. Astrale reizen maakt ons bewust van niet eerder betreden gebieden en de oneindige mogelijkheden van de menselijke geest. Achtergronden, toepassingsmogelijkheden van het Hemi-Sync programma en een aantal uittredingservaringen worden beschreven en toegelicht. Ook beantwoordt Monroe de meest gestelde vragen over ervaringen buiten het lichaam.
De ultieme reis<br>Robert A. Monroe
De ultieme reis
Robert A. Monroe
Robert Monroe is cartograaf. In De ultieme reis probeert hij het gebied in kaart te brengen dat 'achter de horizon' ligt, voorbij de grenzen van de stoffelijke wereld. Hij geeft ons een kaart van de weg die zich voor ons uitstrekt wanneer we ons fysieke bestaan verlaten. Hij kan dat omdat hij zelf die weg is gegaan. Hij schrijft op grond van kennis gebaseerd op eigen ervaringen, niet vanuit een geloof. Dit boek verschilt in belangrijke mate van zijn eerdere boeken Uittredingen (6e druk) en Astrale reizen (beide uitgegeven door Uitgeverij Ankh-Hermes). Tot nu toe heeft het verhaal zich uitsluitend tot Monroe zelf beperkt. Het waren zijn avonturen, zijn ontmoetingen, gevaren en ontdekkingen. In De ultieme reis vertelt hij hoe hij de weg heeft gevonden, die weg heeft afgelegd en de reden en het doel van zijn pionierstochten heeft ontdekt. Maar bovendien heeft hij verslagen opgenomen van anderen, die door zijn nieuwe cursus in staat waren de kaart te lezen, de richting te volgen en dezelfde bestemming te bereiken.
Open voor het licht<br>White Eagle
Open voor het licht
White Eagle
Dit boekje gaat over het doel van het leven op aarde, hoe de mens uit lichte hoogten afdaalde om te incarneren in de beperkingen van de stof. Alleen zo kon hij ervaringen opdoen en zich ontwikkelen tot het ware menszijn. Ook wordt ingegaan op de wonderen die door de grote ingewijden werden verricht, het geheim van een stralende gezondheid, het leven in het hiernamaals en de weg van het dienen in broederschap.
Het pad van licht<br>White Eagle
Het pad van licht
White Eagle
Binnen het fenomeen occultisme verschijnen op gezette tijden boeken, die de auteur naar zijn zeggen heeft opgetekend uit de mond van een uiterst nobele geest. Zo kreeg in Engeland Grace Cooke teksten door van de Meester "White Eagle", van wie ook verteld wordt, dat hij "lichamelijk en geestelijk zieken genas". Dit boekje is het zesde in deze reeks en bevat een groot aantal raadgevingen op de gebieden van zelfkennis, zelfontplooiing en het contact krijgen met het hogere; dit laatste via een uiterst vaag omschreven manier van mystiek beoefenen. Er is een verband te vinden met elementen uit diverse godsdiensten, speciaal het christendom. Zowel voor doorgewinterde als beginnende occultisten brengt het boekje niets nieuws; in feite is het een aaneenrijging van platitudes. Gedrukt in blauwe inkt.
Leven met sterven en dood<br>White Eagle
Leven met sterven en dood
White Eagle
Dit is de veertiende titel uit een serie met gechannelde boodschappen van een indiaanse geleidegids aan het in 1980 overleden Engelse medium Grace Cooke. De aanvullende commentaren op de White Eagle-citaten zijn van yogalerares en counselor Anna Hayward, Lodge-hoofd van de White Eagle-tempel in het Engelse Liss, Hampshire. White Eagle's teksten ("Leven is een zich steeds verruimend bewustzijn dat geen grenzen kent, eeuwig is, en wordt gedragen door een goddelijke intelligentie") wijzen steeds op de continu´teit van het bestaan. Ze zijn her en der doorweven met anekdotes van mensen met bijna-dood-ervaringen en met verhalen van mensen die stervenden verzorgden en/of tekens van overledenen ontvingen. White Eagle-publicaties laten minder een indiaanse filosoof dan wel een ouderwetse, zalvend prekende, christelijke dominee aan het woord, vaak bladzijden vol algemene spirituele theorie, op het wollige af, maar het onderwerp reincarnatie mag best wat abstract blijven. Bovendien actualiseert Hayward een en ander redelijk. Roze-cremig omslag met een kleurenfoto van een geopende hand en een vlucht vogels.
Stilzijn van binnen<br>White Eagle
Stilzijn van binnen
White Eagle
Over het fenomeen occultisme verschijnen op gezette tijden boeken, die de auteur naar zijn zeggen heeft ˇpgetekend uit de mond van een uiterst nobele geest'. Zo kreeg in Engeland Grace Cooke teksten door van de Meester "White Eagle", van wie ook verteld wordt, dat hij "lichamelijk en geestelijk zieken genas". Dit boekje bevat een verzameling korte teksten "om hulp en leiding te geven bij problemen en ervaringen van alle dag". De teksten komen neer op zulke originele ethische raadgevingen als "overwin zelfzucht". Verder zijn deze teksten rijk aan een beangstigende hoeveelheid clichÚ's en bevatten ze absoluut niets nieuws. Bovendien zijn ze voorzien van een christelijk sausje, dat theologisch even na´ef als verbijsterend is. Geschreven voor wie "de trillingen van de hele wereld wil versnellen". Grote, blauwe letter. Fraai, omslag.
De lichtbrenger<br>White Eagle
De lichtbrenger
White Eagle
Het Engelse medium Grace Cooke channelde sinds 1930 een christelijke entiteit, sterk verbonden met de apostel Johannes, die zei zegsman te zijn voor een groep astrale leraren, de Sterbroederschap. Sinds de oprichting in 1936 heeft de White Eagle Lodge veel van die boodschappen uitgegeven, waarvan er nu veertien in het Nederlands zijn vertaald. De boodschap van de lang verwachte nieuwe Wereldleraar, Johannes Christus, is dat de bewuste Waterman-mens meer open moet staan voor de geest om in grotere groepsharmonie en met het rijk van de natuur en de engelen te leren werken, waarbij het accent komt te liggen op het moederlijke, vrouwelijke en intu´tieve aspect en de versmelting van dualiteit. De idealistische voorspellingen van Cooke/White Eagle over de 'komende vijftig jaar' zijn helaas negatief door de oorlogsrealiteit ingehaald, hetgeen de verder prachtige taal een klank van 'wishful thinking' meegeeft. Aan het begin van ieder hoofdstuk staat een aantal kenmerkende bijbelcitaten. Gedrukt in blauwe inkt. Omslagtekening van een engel in een tuin in zachte lila- en bruintinten.
Broederschap van mens en engel<br>White Eagle
Broederschap van mens en engel
White Eagle
"White Eagle" is een symbolische naam voor een wijs wezen dat zich vanuit een andere zijns-wereld uitspreekt via het Engelse medium Grace Cooke. De ondertitel geeft de inhoud aan van de nieuwe boodschap die nu wordt doorgegeven. Middels het bespreken van engelen, elfjes, kabouters e.a. wordt de mens liefde bijgebracht voor de natuur en wereld. Het gaat om het ontdekken van de geest ßchter en ýn iedere levensvorm; de geest die in wezen Gods geest is, Christus-bewustzijn; een stap op weg naar het Grote Witte Licht. Qua vorm en inhoud is dit boekje geheel in de lijn van eerdere uitgaven: "Stilzijn van binnen", "Zonsopgang"; of "Het pad van licht".
Omgaan met engelen<br>White Eagle
Omgaan met engelen
White Eagle
Er zijn al 84 boeken over de omgang met engelen, dus de lezer wordt kritischer. Hoewel er bij Ankh-Hermes 14 andere White Eagle-titels liggen, verzuimde men te vermelden dat dit gechannelde boodschappen uit een ver verleden betreft van het al in 1980 overleden Engelse medium Grace Cooke. De (uit bescheidenheid?) aanvankelijk anoniem opgevoerde uitgebreide en aanvullende commentaren op de W.E.-citaten zijn van Anna Hayward, Lodgehoofd van de White Eagle-tempel in Hampshire. W.E.'s teksten zelf zijn van een abstracte wolligheid, die simpel kan worden samengevat met: "Zorg dat je een goed mens bent en dienstbaar leeft vanuit liefde voor God en voor de Goddelijke Moeder. Er zijn voortdurend engelen om je heen. Je kunt je makkelijk op hun vibratie afstemmen door je ziel vrij te maken van emoties en voeling te hebben met de natuur." W.E. heeft ook een gebed voor de mensheid. Het is allemaal mooi en heilig, maar ook ouderwets en steeds meer van hetzelfde. Adviezen over het omgaan met minderheden, hooligans, roken, bigotte profeten en politici staan er niet in. Omslagfoto van engelschilderij in blauw (de 'Club-kleur') met tekst in goud. Kleine pocket met goede letter en marges.
De stille stem<br>White Eagle
De stille stem
White Eagle
Van de White Eagle-uitgaven is "De stille Stem" de meest toegankelijke. In korte hoofdstukjes is een aantal stichtende gedachten gebundeld, die dienst kunnen doen als uitgangspunt voor creatieve meditatie. Deze gedachten zijn ontleend aan christelijk- en theosofisch-esoterische ideeŰn en daardoor in hun reikwijdte beperkt. Zo zal ook de verheven ethiek die als een rode draad door de tekst heen loopt, vele jongeren mogelijk afschrikken. Een boekje dat zich met H.P. Blavatsky's "De stem van de Stilte" (93-01-018-4) en Mabel Collins' "Licht op het Pad" laat vergelijken, maar dat, hoewel het bijna tachtig jaar jonger is, gedateerd aandoet. Gedrukt in een (bijna) duidelijke , blauwe letter. Ondanks zijn beperkingen bruikbaar en waardevol voor een select, uitgesproken christelijk publiek.
Zonsopgang<br>White Eagle
Zonsopgang
White Eagle
Jarenlang leidden Grace Cooke en haar echtgenoot de White Eagle Lodge, zo genoemd naar de Indiaanse geleidegeest van het medium Grace Cooke. In Engeland maar ook daarbuiten werd de Lodge bekend als integere en hulpvaardige instelling van het gelovig spiritisme. De helderziendheid van Grace Cooke werd algemeen erkend. In dit boekje haalt zij herinneringen op aan gevallen waarin zij heeft kunnen helpen en verhaalt zij voorts over de christelijk-spiritistische gedachten van voortleven na de dood. Wanneer de geest aan het fysieke lichaam onttrokken wordt, is er van dood zijn geen sprake, aldus het medium, maar ook niet van straf. Een troostrijk boekje vooral voor christenen die moeite hebben met de spiritistische levensbeschouwing. Gedrukt in een grote blauwe letter. Fraai, nieuw omslag.
De weg van de ziel<br>White Eagle
De weg van de ziel
White Eagle
Dit boekje gaat over initiaties, occulte inwijdingen in de geheimen van het bestaan, waarbij de ziel ontwaakt en tot bevrijding komt. De inwijdingen, genoemd naar de vier elementen, worden ge´llustreerd aan de hand van het leven van Jezus Christus, die zelf alle inwijdingen onderging. Deze boodschap heeft Grace Cooke via White Eagle, 'een wijze ziel uit de geesteswereld', ontvangen en opgeschreven. Het boekje is helder geschreven en geeft een goed inzicht in esoterische opvattingen over de bevrijding van de mens. Gedrukt in een grote, blauwe letter. Fraai omslag.
Reincarnatie en karma<br>Hiroshi Motoyama
Reincarnatie en karma
Hiroshi Motoyama
De deskundigheid van de auteur bestrijkt een grote hoeveelheid disciplines. In Japan is hij o.a. een erkend priester, filosoof, psycholoog, computerdeskundige, onderzoeker, ziener, genezer en auteur. Uit meer dan veertigduizend consulten als ziener en genezer trok hij de conclusie dat mensen vele malen op aarde worden geboren en dat leven, dood en wedergeboorte door elke handeling die een mens verricht zal leiden tot een daaruit voortvloeiend resultaat (oorzaak en gevolg: karma), met als doel de spirituele ontwikkeling van de mens. Hij gaat in op zaken als: individueel karma, de definitie van karma, karma van relatie en gezin, nationaal, raciaal en geografisch karma en hoe karma te overwinnen. Hoewel de vertaler heeft getracht een aantal zaken te verduidelijken voor de westerse lezer, blijft het verschil in filosofische achtergrond (o.a. verering voor ouders enz.) een grote rol spelen. Desondanks is de visie van de auteur interessant, helder en gedegen, gebaseerd op meer dan 50 jaar ervaring als wetenschapper en spiritueel hulpverlener. Wat ouderwets aandoend omslag. Met register.
Karma en reincarnatie<br>Albert Bodde
Karma en reincarnatie
Albert Bodde
Een licht en toch degelijk boekje over de begrippen karma en re´ncarnatie. In zeven hoofdstukjes plaatst de auteur deze in het grote geheel van hedendaagse en traditionele opvattingen over dood, geboorte, zingeving, evolutie, geschiedenis, marktdenken enz. De nadruk ligt niet op veelvuldig beschreven re´ncarnatieherinneringen van personen. Ter illustratie is er een beschrijving van ÚÚn Engels geval uit 1919. Het is een aardig boekje, waarin niets wordt geboden, dat al niet eerder gedacht en geschreven is. Sympathiek van de schrijver is, dat hij, ook al steekt hij niet onder stoelen of banken dat wat hem betreft de re´ncarnatiegedachte serieus genomen moet worden, hij de soms steekhoudende tegenargumenten niet omzeilt, maar ze de lezer aanbiedt, die dan zijn eigen mening kan vormen. De auteur heeft voor dit boek gebruik gemaakt van artikelen over dit onderwerp, die hij al eerder voor het tijdschrift Prana schreef. Met noten en literatuurlijst. Langwerpig boekje met een lichtblauw omslag met een kleine glanzende kleurenfoto van een grillige kustlijn.
Het hart van de ziel<br>Gary Zukav
Het hart van de ziel
Gary Zukav
Dit boek gaat over het bewust worden van alles wat je elk moment voelt. Dat is een proces dat je leven lang kan duren. De volle aandacht wordt gericht op je ziel. Het boek bestaat uit drie delen: deel een is gewijd aan de grondbeginselen. Hier wordt in vijftien kleine hoofdstukken uitleg gegeven over onder meer wat emoties zijn ('energiegolven die door ons heen stromen'). Drie hoofdstukken gaan over het verwerken van energie en aan de zeven energiecentra in het lichaam. Deel twee heet 'wegrennen' en heeft als onderwerp hetgeen mensen doen om het ervaren van emoties te vermijden. Aandacht geven leidt tot genezing. Deel twee behandelt in veertien hoofdstukjes diverse vormen van vermijdingsgedrag zoals woedend worden, perfectionisme, eten en seks. Deel drie sluit het boek af met algemene thema's zoals 'strijd om de macht' versus 'intimiteit' en 'zoeken naar een redder' versus 'onder ogen zien dat je antwoorden binnen jezelf liggen'. Het boek is verlucht met kleine tekeningetjes en eenvoudige, korte oefeningen. Zukav is een bekende Amerikaans auteur.
De zetel van de ziel<br>Gary Zukav
De zetel van de ziel
Gary Zukav
De auteur maakte ca. 1980 furore met 'De dansende Woe-Li meesters' (*), waarin hij de moderne fysica op voor een leek bevattelijke wijze samenvatte en in verband bracht met met name Chinese filosofie. In deze serie teksten wordt meditatief te verwerken levenswijsheid aangeboden. Na een Inleiding (onderverdeeld in 'Evolutie', 'Karma', 'Eerbied' en 'Het hart') volgen 'Schepping' (o.a. over 'Intu´tie' en 'Licht'), 'Verantwoordelijkheid' (o.a. over 'Verslaving', 'Relaties' en 'Zielen') en 'Macht' (o.a. over 'Psychologie', 'Illusie' en 'Vertrouwen'). De teksten zijn moeilijk te typeren. Het zijn levenswijsheden, waarin banaliteiten, open deuren, filosofische stellingen met of (meestal) zonder argumentatie, onbegrijpelijke zinnen ('Eerbied is een begrip, maar het is een verheven begrip'), fundamentalistische prekerijen, algemeenheden en passages en zinnen van nog andere strekking elkaar afwisselen. Systematische informatie over de ziel en haar (eventuele) zetel geeft het boek niet; voor zover de teksten bedoeld zijn als meditatief te verwerken inhoud stralen ze niet voldoende kracht en authenticiteit uit. Paperback met register.
Intuitie in je vingers<br>Linda Keen
Intuitie in je vingers
Linda Keen
Dit duidelijke en verhelderende boek wil mensen helpen meer in contact te komen met hun intu´tie via meditatieve bewustzijnstechnieken. Het is duidelijk geschreven. Per hoofdstuk wordt ÚÚn aspect uit de intu´tieve ontwikkeling behandeld, bestaande uit het richten van de gedachten op dat aspect, een aantal leesmeditaties, praktijkvoorbeelden en lichaamsoefeningen. Alles is duidelijk van elkaar onderscheiden door het lettertype. De oefeningen in ik-vorm dienen om meer betrokkenheid te creŰren. Het boek is een waardige opvolger van het eerder verschenen 'Intu´tieve Ontwikkeling' (a.i. 91-19-105-X). Een prachtig uitgegeven boek met een prettige letter en duidelijke tekeningen - de meeste van een paar handen. De omslag geeft duidelijk aan dat het om werken met of via je handen gaat.
Paranormaal niets buitengewoons<br>Schols
Paranormaal niets buitengewoons
Schols
Paranormale gaven zoals helderziendheid en heldervoelendheid behoren tot de buitenzintuiglijke ervaringen, waarbij zaken worden "gezien en gevoeld" ongeacht hun ruimtelijke relatie tot de waarnemer. In dit boek, samengesteld door een journaliste aan de hand van haar ervaringen met het medium Joke Schols, wordt op transparante wijze uitleg gegeven over genoemde verschijnselen. Een medium fungeert als intermediair tussen deze aardse wereld en de onstoffelijke wereld aan gene zijde. Naast het definiŰren van het begrip paranormaal wordt ingegaan op fenomenen zoals aura's, magnetiseren, paranormaal genezen, het uittreden van de geest en het houden van openbare bloemenseances, waarbij het medium contact legt met personen die zijn overgegaan naar gene zijde. Het met zwartwittekeningen ge´llustreerde boek, gesteld in eenvoudige spreektaal, bevat tal van praktische tips en oefeningen. Een drietal bijlagen met een biografie van het medium, een lichtmeditatie oefening en een leeswijzer besluiten dit praktijkboek. Bevat trefwoordenregister. Een ruime bladspiegel.
Bent u paranormaal begaafd ?<br>Soskin, J.
Bent u paranormaal begaafd ?
Soskin, J.
Weet u soms al voordat u opneemt wie u belt? Of wat iemand gaat zeggen nog voordat hij of zij het gezegd heeft? Als het antwoord op een van deze vragen 'ja' is, bent u in aanleg paranormaal begaafd.

Aan de hand van dit boek ontdekt u hoe u uw aangeboren paranormale vaardigheden verder kunt ontwikkelen. De tientallen technieken die hier worden beschreven zullen niet alleen uw krachten maar ook uw zelfbewustzijn versterken.

Bent u paranormaal begaafd? heeft een interactieve opzet. Het boek bevat eenvoudige vragenlijsten en oefeningen die u onmiddellijk feedback zullen geven omtrent uw toegang tot en mogelijk succes op de diverse terreinen van het paranormale. Als het ontdekkingsproces slaagt, zou u in uw dagelijks leven in staat moeten zijn om uw intu´tie op heilzame manieren te gebruiken voor uzelf en voor uw omgeving.

Julie Soskin is medium en docente in psycho-spirituele vaardigheden.
Oefenboek voor paranormale vermogens<br>Enid Hoffman
Oefenboek voor paranormale vermogens
Enid Hoffman
De afgelopen decennia heeft de parapsychologie, de wetenschap die moeilijk te verklaren verschijnselen onderzoekt, grote vorderingen gemaakt. En overal is de interesse erin enorm toegenomen. Mede daardoor is de vraag naar een praktisch handboek, dat ons helpt onze eigen latente vermogens te ontwikkelen, groot geworden. Hoffmans oefenboek vult dat gat op een bijzondere manier: in de eerste plaats is het een doorwrocht boek dat enorm veel invalshoeken biedt en bladzijde na bladzijde praktische en vooral eenvoudige aanwijzingen geeft voor een of meer personen. In de tweede plaats is het een bevrijdend boek: geen gemoraliseer en geen gezweef, zoals in oudere werken vaak het geval is, maar nuchtere en eigentijdse oefeningen en aanwijzingen die hun werking in de meer dan dertig jaar lange ervaring van de schrijfster hebben bewezen. Het boek laat zich heel makkelijk lezen en is in Amerika zeer populair geworden. Fraai paars omslag met het silhouet van een man.
Tweelingzielen<br>Patricia Joudry
Tweelingzielen
Patricia Joudry
Hoewel Joudry nog nooit van het tweelingzielidee had gehoord, kreeg zij in 1960 tijdens meditatie in een visioen een totaalbeeld van het splijten van de ziel in tweelinghelften, een mannelijke en een vrouwelijke, de lange weg die moet worden gegaan om herenigd te worden en het kosmische plan van separatie van de groepsziel en de terugkeer daarin. Dertig jaar later ontmoette zij de psychoanalyticus Maurie Pressman, wiens begrip van de mannelijke en vrouwelijke psyche de hiaten in het tweelingzielidee vulde. Hun gecombineerde ervaringen en kennis hebben ze vorm gegeven middels dit boek. Onderwerpen als het doel van de ziel, tweelingzielen na de dood, voorbereiding op de ontmoeting, obstakels en herkenning van de tweelingziel en spirituele partnerschap komen aan de orde. Voorbeelden van bekende tweelingzielen in de geschiedenis worden aangehaald, terwijl ook ervaringen van bestaande mensen zijn opgetekend. Omdat er nog vrij weinig literatuur bestaat over dit onderwerp, is dit boek, mede door de duidelijke en overzichtelijke informatie, de moeite van het lezen waard. De omslagillustratie: een schitterende pastel completeert het geheel.
Wegen van de ziel<br>Rosemary Altea
Wegen van de ziel
Rosemary Altea
Persoonlijk verslag met tal van beschrijvingen van voorvallen uit het leven van de auteur als medium: contacten die zij legt met overleden familieleden, vrienden en huisdieren, contacten met geesten van mensen die hier nog rondwaren, contact met haar geleidegeest die vragen beantwoordt, enzovoort. Al met al biedt dit vlot en persoonlijk geschreven boek inzicht in een aantal aspecten van het leven aan gene zijde, zoals de auteur deze ziet en beleeft, plus inzicht in de persoonlijke strijd die de auteur in eigen leven voert. Doordat het boek warm en liefdevol geschreven is, kan het mensen helpen die bang zijn voor de dood of die hun gevecht met het leven niet als zinvol ervaren. Het geeft weinig meer informatie dan andere boeken op dit terrein; de lezer moet het hebben van de persoonlijke band en vertrouwdheid met de auteur die gemakkelijk ontstaat bij het lezen van dit boek.
Stemmen van de overzijde<br>Rosemary Altea
Stemmen van de overzijde
Rosemary Altea
Autobiografie van het Engelse medium. De grootste schok in het menselijk bestaan wordt veroorzaakt door het overgaan naar een ander bestaan als het fysieke lichaam wordt verwisseld voor het astrale of etherische lichaam. De mogelijkheid om toch nog direct te kunnen communiceren met degenen, die zijn overgegaan, wordt geboden door mediums. Een medium werkt als intermediair tussen deze wereld en de astrale wereld oftewel de geestenwereld. De schrijfster ontdekte als jong meisje, dat zij meer ziet en hoort dan anderen. Dit helderhoren en -zien hield zij angstvallig verborgen om niet voor gek te staan. Met hulp van zowel een genezer aan deze zijde als een indiaanse gids uit de astrale wereld ontwikkelde zij de in haar sluimerende krachten. Naast de invloed van de indiaanse gids is voor dit medium het geloof in God en de kracht van Jezus Christus een bron van inspiratie. In eenvoudige taal geeft zij aan dat velen groot belang hechten aan contact met hun overleden relaties en vreugde en vrede putten uit de gesprekken via het medium. Een apart deel is gewijd aan dergelijke praktijkgevallen. Passend omslag.
Energetische meditatie<br>T. van Gelder
Energetische meditatie
T. van Gelder
Energie is iets datje moet voelen jÚ moet het voelen stromen. Het gaat erom datje de dynamiek en de wetmatigheden van de energie leert ervaren en dat je die energie kunt manipuleren. Pas dan kan je de verbinding maken met je oorspronkelijk staat en voor een leven kiezen dat moeiteloos is, vanzelfsprekend en feestelijk.'

Aan het woord is Ton van Gelder, een leraar van deze tijd.Verder is hij arts en healer, een autoriteit op het gebied van Chinese en Indiase geneeskunst, die sinds twintig jaar een consultatieve praktijk heeft in alternatieve geneeskunde. Hij schreef enkele gezaghebbende boeken over (oor)accupunctuur en geeft trainingen, cursussen en workshops van New York tot Bali. Hij bekleedt tal van openbare functies zoals directeur van het Instituut voor Energetische geneeskunde, docent en onderwijsco÷rdinator van de prestigieuze Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging en vicepresident van de International Association for Auricular Medicin.

Dit unieke boek legt uit, verklaart en leert je hoe je bij je energie moet komen en waar en waarom je energie blokkeert. Wat de gevolgen zijn voor je stemming of je gezondheid. In Energetische Meditatie heeft de auteur een synthese gemaakt van de belangrijkste technieken uit de Indiase en Chinese geneeskunde om energetische problemen te herstellen. Energetische Meditatie vormt daarbij de sleutel. Dit is een mengeling van het beste uit de klassieke zitmeditatie die zich richt op het bewustzijn, samen met dynamische meditatievormen die gebaseerd zijn op energie.
 De eigen wijsheid van het kind<br>H. de Saint Germain
De eigen wijsheid van het kind
H. de Saint Germain
Dit doe boek voorziet in een toenemende behoefte aan helende, creatieve zelfwerkzaamheid. Worden door de auteur in zijn eerder bij ons verschenen boek Mijn kind is anders de mogelijkheden en moeilijkheden van Nieuwetijds

kinderen vanuit zijn praktijkervaring beschreven en uitgewerkt, in De eigen wijsheid van het kind reikt hij aan ouders, leerkrachten en hulpverleners een draad aan, die via geleide fantasie (visualisaties) regelrecht naar het onbewuste (een onuitputtelijke bron van informatie en inspiratie) van het kind wordt geleid. Hierdoor worden de uit het onbewuste opgekomen beeldende elementen, in elke grootte, vorm en hoedanigheid aaneengeregen tot een veelkleurig, waardevol richtsnoer. Zo'n begeleide reis in het onbewuste voert het kind op een vooraf in de praktijk getoetste, veilige en creatieve wijze naar de ontdekking van vele (nog) verborgen mogelijkheden en hoedanigheden. Maar ook kunnen voordien niet te traceren beperkingen en gedragspatronen voor het kind en degene die begeleidt zichtbaar en herkenbaar worden. Hoewel het merendeel van de geleide fantasie is gericht op versteviging van stabiliteit en eigenwaarde, zal ook de eigen wijsheid van het kind - het (innerlijk) weten - vanzelf zijn rechtmatige plaats innemen. En, zoals de auteur aangeeft: kinderen houden van visualiseren, vinden het spannend en beleven er al spelenderwijs plezier aan.
 Char, het medium<br>Margolis, C.
Char, het medium
Margolis, C.
Char: de sensatie van tv, het medium dat zulke verbijsterende, ongelooflijke, maar ontwijfelbare contacten heeft met overledenen. Lees de fascinerende ware verhalen uit haar praktijk. Ontdek hoe overledenen hun nabestaanden kunnen helpen. Leer hoe je je zelf tot medium kunt ontwikkelen.

Waarom hoef je niet bang te zijn voor de dood? Hoe weet je of een geest contact met je zoekt? Hoe weet je of een medium betrouwbaar is? Hoe kun je je intu´tie versterken? Bestaan er ook schadelijke geesten? Hoe kun je gelukkiger worden en meer succes hebben?

Char vertelt het je in dit boek.
 De zeven spirituele wetten voor ouders<br>Deepak Chopra
De zeven spirituele wetten voor ouders
Deepak Chopra
Deepak Chopra's De zeven spirituele wetten van succes was en is een bijzonder succesvol boek, dat miljoenen mensen wereldwijd aanspreekt. Zozeer zelfs, dat de auteur talloze brieven ontving van lezers die hem vroegen of ze ook hun kinderen deelgenoot zouden kunnen maken van deze eenvoudige en inspirerende principes - en hoe ze dat dan zouden moeten doen.

Dit boek geeft antwoord op die vraag. Chopra laat zien hoe ieder gezin, door de zeven spirituele wetten in praktijk te brengen, een plezieriger en rijker leven kan leiden, met elkaar en met de omgeving.

De zeven spirituele wetten voor ouders leidt ons, voorbij de dagelijkse lusten en lasten van het ouderschap, naar de spirituele verbondenheid met degenen die ons het dierbaarst zijn. Zo kunnen ouders en kinderen samen het wonder van het leven en de liefde ten volle ervaren.
 Wijsheid van een sterrenkind<br>Phoebe Lauren
Wijsheid van een sterrenkind
Phoebe Lauren
In Wijsheid van een Sterrenkind beschrijft Phoebe Lauren op ontroerende en invoelbare wijze het korte maar indrukwekkende leven van haar zoon Marcus. Waar in haar boek De leegte achter je laten Marcus' vroegtijdige overlijden en haar verwerking van dit verlies aan bod kwam, is Wijsheid van een Sterrenkind het verslag van een gewone moeder die te maken krijgt met een bijzonder kind. Ze beschrijft haar ervaringen met Marcus, haar contact met Item na zijn overlijden, maar vooral haar verrassende ontdekkingen over de afkomst van haar zoon. Marcus wist dat hij geen gewone sterveling was. Hij was duidelijk verbonden met zijn spirituele kern en was zich dat ook bewust. Hij deed geen moeite om zich nieuwe vaardigheden aan te leren, maar wachtte rustig af tot hij zich die herinnerde. Zo wilde hij niet leren pianospelen, wat zijn moeder graag zag, maar speelde hij meteen goed viool toen hij die in handen kreeg en als zijn instrument herkende.

Phoehe Lauren wil met dit boek niet louter verslag doen van haar leven met een bijzonder kind. Het is ook en vooral een boek over bewustwording en over het helen van relaties. De uitwerking die Marcus op zijn moeder had kan hij ook op de lezer hebben. 'Ik beschouwde hem in velerlei opzichten als mijn gelijke, zo af en toe als mijn zoon en in alle opzichten als mijn spirituele leermeester', zegt ze over Marcus. 'Daardoor werd ik me weer bewust van talloze ideeŰn en waarheden die ik vergeten was.' Nu de aarde steeds meer bevolkt wordt door kinderen als Marcus, is Wijsheid van een Sterrenkind een boek dat ons rijp maakt voor de nieuwe tijd.
Energetische bescherming
Fons Delnooz
Hoewel in de reguliere en alternatieve therapie-opleidingen meestal wel enige aandacht wordt geschonken aan energie-uitwisseling, blijkt in de praktijk dat veel therapeuten uitgeput raken door energieverlies en/of -vervuiling. De auteur, zelf lichaamsgericht en energetisch therapeut, heeft in dit boek alle aspecten hiervan verzameld en een tweedeling gemaakt. In deel I gaat hij in op de mens als energetisch wezen, leeglopen of leeggeven, energetisch vervuilen en meetrillen, en wegen om te transformeren. Deel II handelt over andere invloeden op ons energiesysteem: voeding en straling, maar het bevat tevens een scala aan praktische adviezen. De vele oefeningen bieden de lezer de mogelijkheid energieverlies te herkennen en zich te reinigen, te versterken en te helen. Zijn informatie is breed, helder, duidelijk en praktijkgericht, waardoor dit boek bij uitstek geschikt is als werkboek voor lichaamsgerichte en energetische opleidingen. Maar ook de lezer die veel in contact komt met andere mensen en daarvoor gevoelig is, kan baat hebben bij zijn praktische adviezen. Bevat bijlagen, adressen en literatuuropgave.
Jouw persoonlijke gids
Jan A. Kleyn
In dit wel aardige boekje wil de paragnost mensen helpen hun gids (of beschermengel of engelbewaarder) beter te leren kennen. Voor mensen die nog weinig of niets van paranormale verschijnselen weten, geeft dit boekje wel informatie. Het behandelt in het kort verschillende onderwerpen zoals karma, re´ncarnatie, pendelen, etc. Of je door dit boekje je gids beter leert kennen, betwijfel ik. Het geeft wel inzicht in het beeld dat de auteur over gidsen heeft. Het taalgebruik is eenvoudig, goed leesbaar. De illustraties zijn wat kinderlijk en hebben geen duidelijke functie. De verwijzing naar de eigen praktijk en het alleen weergeven van de eigen opvattingen geven een wat eenzijdig beeld. De auteur was public relations-man en is bekend als schrijver van boeken over fotograferen en filmen en als spreker over gidsen, ook op radio en t.v. Een aardig boekje voor beginners, met een ongedateerde bibliografie.
 Bezielde communicatie<br>Fons Delnooz
Bezielde communicatie
Fons Delnooz
Hoe kun je in diep contact komen met jezelf? Hoe kun je leven vanuit je kern? Hoe kun je kinderen helpen in contact te komen met hun eigen innerlijk, zodat ze hun waarheid gaan ontdekken? We zijn hier op aarde om te leren. De eerste voorwaarde is dat we een eerlijk contact met onszelf hebben. Daarvoor is een open, onvoorwaardelijke houding nodig. Die houding is over te dragen, die is te leren. Als je als ouder vanuit die houding met je kind communiceert, voelt het kind zich gedragen en veilig om in contact te zijn met zichzelf. Het gaat dan ontdekken wie het is, wat het wil en wat zijn waarheden zijn. Dat is een prachtig proces dat elk kind en elke ouder van harte gegund is. Maar ook voor partners is dit wezenlijk. We zijn partners om in de relatie te ontdekken wie we zijn. Door goed met elkaar te communiceren kunnen we elkaar daartoe aanmoedigen, daarbij ondersteunen. We kunnen die reis samen maken. Dit boek geeft concreet aan, hoe. Bezielde communicatie is geschreven voor iedereen die voor zichzelf, als ouder of als partner op zoek is naar mogelijkheden om de communicatie te verdiepen. Het boek is ook bedoeld voor professionals en vooropleidingen waarvoor verdiepte communicatie van belang is.
 Voeding en spiritualiteit<br>Fons Delnooz
Voeding en spiritualiteit
Fons Delnooz
Voeding speelt wellicht een belangrijke rol in uw leven dan u vermoedt. Bent u zich bewust van wat u eet en waarom? Voeding die bij u past laat u groeien en bouwt u op. Voeding die niet bij u past doet het tegenovergestelde. Dat geldt zeker ook voor kinderen die nog in de groei zijn. Maar welke voeding is passend? Er is nimmer erg veel slecht voedsel te koop. Daarom wordt uitgebreid ingegaan op de vraag hoe we gezonde voeding kunnen herkennen en waarom die zo 'gezond' is. Maar ook dan moeten we nog verder selecteren: welke voeding past bij mij, bij mijn kind, bij mijn partner? Dit boek laat zien hoe we die keuzes kunnen maken. Wanneer een kind of volwassene de voeding eet die bij hem past, wordt hij gezond en innerlijk sterk. Kent u het beeld van de roos die haar knop ontvouwt naar het licht: een beeld van schoonheid, kracht en liefde. Zo zijn wij ook diep van binnen. De juiste voeding helpt ons deze kwaliteit naar buiten te brengen in het dagelijkse keven. Voeding en spiritualiteit is ook van bijzondere waarde voor volwassenen en ouders van kinderen die een voedselovergevoeligheid hebben of voor die mensen die sommige soorten voedsel echt niet willen eten, vlees en melk bijvoorbeeld, of die maar heel weinig verschillenden producten lusten. Diepgaand, maar toch praktisch wordt uitgelegd hoe u daarmee om kunt gaan. Vanuit verschillende invalshoeken wordt naar voeding gekeken: psychologisch, filosofisch, natuurgeneeskundig, ecologisch en spiritueel. Kortom een praktische wegwijzer naar heelheid voor het kind, de volwassene en voor de aarde
 Op weg naar zuiverheid<br>Fons Delnooz
Op weg naar zuiverheid
Fons Delnooz
Soms ontmoet de mens een glimp van God in zichzelf. Hij weet dan: ik ben Liefde. Hij heeft zijn ware aard en bestemming gevonden. Soms is deze vonk zo sterk, dat zij voor altijd in de mens blijft branden. Meestal dooft het vuur. Maar blijft er niet altijd een verlangen naar deze vonk? Deze vonk wil aangewakkerd worden, maar hoe? Daarover gaat dit boek.

We zijn allen op weg naar het Licht, maar maken daarbij grote omwegen. Een van de omwegen is het zich verliezen in de prikkels van alledag. Willen we diep in contact komen met onze Bron, dan is daar ruimte voor nodig. Die ruimte is stilte, rust en aandacht. Maar we laten ons bombarderen met prikkels, en deze prikkels zijn energieŰn waar we ons mee verbinden. Datgene waarmee we ons verbinden, komt versterkt bij ons terug. Wat gebeurt er dus als we naar een programma met geweld op de televisie kijken? Dan openen we de energetische geweldsspiraal in de wereld, zijn er deel van en versterken deze. Wat gebeurt er als we ons verbinden met innerlijke rust en stilte? Dan verbinden we ons met de stille kracht van miljoenen mensen die ons zijn voorgegaan op hun pad naar het innerlijk licht.

De weg naar zuiverheid vraagt om diepgaande keuzes en de bereidheid vragen te stellen ten aanzien van de druk van de samenleving. Het is een boek voor ouders van kinderen die diep van binnen verlangen naar de stilte in hun hart, maar deze vraag nog niet kunnen verwoorden naar hun ouders. Het is een boek voor volwassenen die op zoek zijn naar hun essentie van waaruit ze met de Oneindige Bron van licht, liefde en waarheid verbonden zijn. Het is een gedurfd boek in een tijd waarin 'de prikkel' gezien wordt als het grootste cultuurgoed.
 Geesten, gidsen & engelen<br>Jan A. Kleyn
Geesten, gidsen & engelen
Jan A. Kleyn
Dit vierde boek van de auteur is ontstaan door gesprekken met zijn gids Leila, persoonlijke ervaringen en informatie van anderen, met als voornaamste doel de angst voor geesten, gidsen en engelen te ontkrachten. De auteur stelt dat er een subwereld bestaat naast en verweven met onze stoffelijke wereld waardoor van beide kanten contact kan worden gelegd. Hij verweeft uitleg over wat entiteiten zijn, het leven na de dood, de functie van gidsen, rituelen, geesten van planten en dieren enz. met verhalen over paranormale ervaringen en zijn werkwijze om geesten te begeleiden naar de poort naar het licht. Zijn schrijftrant is vloeiend, vlot, vol humor en soms licht ironisch. De reŰle, gewone manier waarop hij zijn ervaringen beschrijft, geeft de lezer het idee 'erbij te zijn geweest' waardoor acceptatie van het bestaan van een subwereld bijna ongemerkt plaatsvindt. Veel boeiende informatie in duidelijke spreektaal, verpakt in een fraai, roze gekleurd omslag met roze-witte belettering en een illustratie van een hand in versluierde contouren.
 Je Gids naar een vorig leven<br>Jan A. Kleyn
Je Gids naar een vorig leven
Jan A. Kleyn
Re´ncarnatie wordt, ondanks het controversiŰle beeld dat het oproept, door de ervaringen van velen niet meer gezien als een manier van geloven aan vorige levens, maar als een werkelijk beleven van herinneringen daaraan. Regressie is gericht op het herbeleven van dat verleden, in feite alle gebeurtenissen tussen toen en nu. In voorliggend boek schetst de auteur, van professie regressietherapeut, in het kort hoe hij in dit veldwerk is thuisgeraakt. Vanuit zijn eigen ondervinding en ontmoeting met zijn innerlijke gids stelt hij vragen aan zijn cliŰnten, waaronder kinderen, over hun gidsen zonder hen onder hypnose te brengen. Door visualisatie is de mens veelal in staat in contact te komen met zijn of haar gids. De innerlijke gids is een mens die momenteel niet is ge´ncarneerd en op etherisch niveau functioneert. De gids geeft slechts raad, geen opdrachten, want de mens beslist. Dat geldt ook voor maatschappelijke kwesties als orgaandonatie en euthanasie. De auteur heeft een kring van therapeuten (voorheen leerlingen) rond zich verzameld, die praktijkgevallen analyseert. Op transparante wijze worden ogenschijnlijk delicate zaken over het voetlicht gebracht. Een openhartig boek.
 Hoog sensitieve personen<br>Aron, E.N.
Hoog sensitieve personen
Aron, E.N.
Een op de vijf mensen wordt geboren met een verhoogde gevoeligheid, en vele grote kunstenaars en denkers die de wereld heeft voortgebracht waren HSP's. Veel HSP's zijn uiterst consciŰntieus en intu´tief. Maar de eigenschap heeft ook lastige kanten: HSP's hebben de neiging snel overweldigd te raken door gezelschap, het werk of een drukke omgeving, waardoor ze, als reactie, in hun schulp kruipen. HSP's hebben vaak last van onzekerheid en van sociale belemmeringen. Elaine Aron, psychotherapeut en zelf een HSP, combineerde wetenschappelijk onderzoek met haar ervaringen als therapeut en schreef een toegankelijk en bruikbaar boek voor HSP's Ún voor de mensen in hun omgeving. Het boek bevat zelftests, veel praktijkgevallen en tips om met overgevoeligheid om te gaan, van onzekerheid af te komen en een nieuwe sociale balans te vinden.