Groep 6 -  Voor moedeloosheid en wanhoop
 

Deze categorie is het basiscentrum, het eerste Chakra, dat gelegen is aan de onderkant van de wervelkolom en staat voor het overleven, stabiliteit, persoonlijke wil en het fysieke lichaam.

 

Bachbloesem Gemoedstoestanden Positieve gevoelens
10 Crab Apple Gevoelig voor externe invloeden, voelt zich innerlijk of uitwendig vies, is detailgericht, dwangmatig, groot plichtsbesef.
Behoefte aan steun om weer schoon te worden.
Acceptatie van zichzelf, dingen in de juiste proportie ervaren, reinigt.
11 Elm Tijdelijk gevoel niet opgewassen te zijn tegen eigen taken en verantwoordelijkheden, over matig plichtsbesef,  tijdelijke uitputting, overbelasting, gevoel tekort te schieten. Zaken met vertrouwen kunnen loslaten, herstel van vertrouwen in eigen draagkracht.
19 Larch Faalangst door verminderd zelfvertrouwen, minderwaardig voelen.
Je niet open stellen.
Vastberadenheid, zelfvertrouwen, geen angst om te falen.
22 Oak Uitgeput zijn, toch doorgaan, strijder, doorzetter.
Behoefte aan steun om niet op te geven.
Soepel omgaan met eigen kracht, zichzelf rust gunnen.
24 Pine Perfectionistisch van aard, wat leidt tot zelfverwijt, schuldgevoel, moedeloosheid. Neemt bij tijd en wijle de schuld van anderen op zich, stelt hoge eisen aan zichzelf, wil het altijd beter doen. Verontschuldigt zich veel, de neiging om zichzelf te weinig te gunnen.
Te veel twijfelen aan jezelf.
Acceptatie van fouten zonder zelfverwijt, zelfvergeving.
29 Star of Bethlehem Nawerkingen van lichamelijke, psychische of geestelijke shocks, kort of lang geleden, shock door slecht nieuws, ongeluk, verlies, trauma.
Angst bij catastrofale gebeurtenissen.
Troost bij verdriet, verzachter van pijn, verwerken van traumatische beleving.
30 Sweet Chestnut Een stuk wanhoop, geloof aan het einde te zijn van verdragen. Je zit in een overgangsfase, maar je bent huiverig het oude los te laten. Het nieuwe betekent groei, maar ook loslaten van oude patronen en gedachten. Smart, vertwijfeling wanhoop, hopeloosheidgevoelens, uiterste geestelijke angst.
Ondraaglijke moedeloosheid.
Zich openstellen voor licht, geloof en vertrouwen.
38 Willow Innerlijke ergernis en verbittering,  slachtoffer-idee, verbittering, wrok, haat, afgunst.
Verbittering bij tegenspoed.
Eigen verantwoordelijkheden onderkennen, constructief antwoord geven op de levensomstandigheden.